Pátek, 1 března, 2024
Home Domácnost Finanční gramotnost u nás není příliš dobrá

Finanční gramotnost u nás není příliš dobrá

od Redakce
Published: Upraveno 0 komentář
finanční gramotnost

Být zadlužený se stalo čímsi úplně normálním, ale Češi se velmi často zadlužují lehkomyslně a následně padají do dluhové pasti. Jedná se o výdaje na tzv. zbytné věci, tedy dovolené, vánoční dárky, nebo třeba nákladné svatby. Za rozumné lze považovat investice do bydlení, tedy hypotéky či úvěry ze stavebního spoření. Dle údajů České národní banky činí k 30. 9. 2017 celkové zadlužení domácností na spotřebu 277,367 mld. Kč.

Jak jsme na tom v mezinárodním srovnání

V letech 2015 a 2016 probíhalo mezinárodní měření úrovně finanční gramotnosti ve 30 zemích, z nichž 17 je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Odpovídali lidé ve věku 18 až 79 let formou dotazníkového šetření. To se zaměřilo na 3 okruhy: 1. finanční znalosti, 2. finanční chování a 3. postoje k finančním otázkám (produktům). V 1. okruhu se ČR umístila na 19. místě, v 2. okruhu na 22. místě a v 3. okruhu na 21. místě, tzn., že se Češi vždy umístili v poslední třetině tabulky.

O co v jednotlivých okruzích šlo? V 1. části se například ověřovalo, zda dotazovaní umí spočítat úrok, chápou termín diverzifikace investic, případně zda si uvědomují nutnost již od mládí spořit na důchod. Bohužel, řada lidí své znalosti přeceňuje. Stejně jako ve většině zemí také u nás mají o něco vyšší míru znalostí muži než ženy.

V 2. části se posuzovaly postoje například k domácímu rozpočtu, který v ČR nemá 40 % domácností, dlouhodobým finančním cílům (v ČR je má jen 39 % domácností) či spoření. V ČR 2 z 5 dotazovaných neušetří měsíčně ani korunu a 24 % lidí vůbec nepřemýšlí, zda si některé věci skutečně potřebuje koupit. Naopak nadprůměrně dopadli Češi v půjčkách na pokrytí nutných životních nákladů. Zatímco v průběhu posledních 12 měsíců mělo 34 % dotazovaných problém vyjít s penězi, v ČR to bylo jen 18 %. V průměru všech zemí 20 % dotazovaných si v průběhu posledních 12 měsíců půjčilo, aby pokryli své náklady ke konci měsíce, ale v ČR to bylo jen 12 %. Naopak, špatný výsledek jsme měli při posuzování finančního produktu. Jen 21 % lidí u nás si podle tohoto průzkumu předem zjistí informace dříve, než si ho vybere.

V 3. části se zjišťovala znalost finančních produktů. Ve všech zemích zná 90 % dospělých aspoň 5 finančních produktů a 75 % respondentů nějaký finanční produkt také má. V ČR jsou nejčastějšími finančními produkty běžné účty, spořicí a důchodové produkty a také pojištění. Dále se zjišťoval třeba kladný postoj k dlouhodobému plánování, což u nás má 44 % žen a 47 % mužů.

 

Jak zlepšit finanční gramotnost

I když se finanční gramotnost pomalu dostává i do školních osnov, zatím to nestačí. Existuje řada nástrojů, jak si svou finanční gramotnost a často i vlastní finanční situaci prakticky zlepšit:

 • informujte se – existuje řada webů, kde najdete informace na téma bankovní půjčky, nebankovní půjčky, zdravé finance, domácí rozpočet
 • zaveďte si finanční plánování a to dodržujte, třeba prostřednictvím aplikací pro tvorbu domácího rozpočtu
 • plaťte své závazky včas, finanční bezúhonnost se vám může hodit v budoucnu při žádosti o úvěr
 • tvořte si rezervu a netvrďte, že to nejde; pokud nemáte aspoň stokoruny k uložení na spořicí účet, pořiďte si kasičku na drobné
 • kupujte jen to, co potřebujete, nepodléhejte reklamám
 • hledejte levnější alternativy, například si najděte informace o cenách energií, refinancujte nevýhodný úvěr apod.
 • finanční gramotnost vštěpujte od malička i svým dětem, například tím, že ji vysvětlíte, proč něco zrovna teď nemůžete koupit

Pokud si potřebujete půjčit, dodržujte několik pravidel

 • rozmyslete si, kolik nutně potřebujete a za jak dlouho jste schopni půjčku splatit při placení běžného provozu domácnosti
 • vybírejte, používejte srovnávače půjček a využívejte akční nabídky
 • myslete na zadní kolečka a pojistěte se pro neschopnost úvěr splácet kvůli nemoci nebo ztrátě příjmů
 • berte si půjčku jen od oficiálních poskytovatelů, kteří plní zákonné parametry pro poskytovatele
 • když se přes všechna preventivní opatření dostanete do problémů, řešte to hned; věřitel raději dobrému klientovi odloží splátku nebo ji sníží, než aby to řešil silou, ale musíte ho informovat sami a nečekat na upomínky, často zpoplatněné

Když se něco stane a vy nevyjdete s výplatou


Může se stát cokoli a vy prostě nevystačíte některý měsíc s výplatou. I tady existuje řešení, tzv. půjčky před výplatou. Berte si ale jen půjčku první zdarma. To znamená, že když peníze vrátíte v dohodnutém termínu, nezaplatíte ani korunu navíc. Takové půjčky poskytuje více firem, takže v případě krize si ji od různých firem můžete vzít i opakovaně. Ale je to skutečně jen nouzové řešení v řadu několika tisíc korun.

Zdroj výzkumu: http://www.psfv.cz/cs/pro-odborniky/mereni-urovne-financni-gramotnosti/2016

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Nechceš zde reklamu napořád jen za 120 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Komentáře

komentářů

Další podobné články

Zanechat komentář